Od 2013

lek. wet. Kacper Kubicki

specjalista chorób psów i kotów

Stomatologia psów i kotów

Stomatologia, to bardzo rozległa dziedzina sztuki weterynaryjnej. Zajmuję się wieloma aspektami związanymi z jamą ustną psów i kotów, jednak nie sposób znać się na wszystkim. Znam za to grono specjalistów z Polski i ze świata. To daje mi możliwość, w razie konieczności kierowania pacjentów do najbardziej kompetentnych osób. Dziedziny nawzajem się przenikają. Poniżej, krótki opis głównych z nich. 

Peridontologia

To jedna z najważniejszych jak nie najważniejsza dziedzina stomatologia zwierząt domowych. Większość psów i kotów cierpi na chorobę przyzębia. Nasilony proces stanowi nie tylko problem miejscowy ale również ogólny. W badaniach zauważa się związek między chorobami narządowymi a zmianami zapalnymi w jamie ustnej. Kompleksowe leczenie uwzględnia interwencje w znieczuleniu oraz postepowanie domowe. Sukces może być osiągnięty jedynie we współpracy z właścicielem. Możliwości udzielenia pomocy jest wiele. Swoim pacjentom oferuje SRP ( scaling and roote planing), leczenie z wykorzystaniem płatów, naprawę i sterowaną regenerację tkanek. Zapalenie przyzębia samo w sobie jest w ujęciu konserwatywnym nieodwracalne, przez co tak istotna jest profilaktyka.

Endodoncja

Dziedzina ta jest bardzo obszerna. Zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób miazgi zębowej.  Najważniejszymi przyczynami prowadzącymi do zapalenia miazgi zębowej są urazy, głębokie zapalenie przyzębia, wady wrodzone, oraz przyczyny powodujące utratę wytrzymałości zęba. Najbardziej oczywistym urazem wydaje się złamanie. Silne uderzenie w ząb może powodować np. stłuczenie. Wspomniane wyżej zapalenie przyzębia może również prowadzić do zakażenia i martwicy miazgi zębowej. Dzieje się tak poprzez ciągłość i proces nazywany peri-endo. Wady rozwojowe związane są z zaburzeniem bariery jaką jest szkliwo i zębina. Można tutaj przywołać hipoplazje szkliwa. W końcu nadmierne ścieranie pojawia się przy wadach zgryzu czy przy zaburzeniach behawioralnych. Te pierwsze reprezentuje np. zgryz cęgowy, a te drugie np. zespół gryzienia krat. Swoim pacjentom mogę zaproponować leczenie kanałowe–  w tym opracowanie metodą maszynową, leczenie przyżyciowe – pokrycie miazgi zębowej. Często jedynym, akceptowalnym rozwiązaniem jest ekstrakcja. W przypadku leczenia endodontycznego czas gra bardzo istotną rolę.

Traumatologia 

Większości urazów na terenie głowy towarzyszą urazy zębowo-zębodołowe TDI ( traumatic dentoalveolar injuries). Złamania, zwichnięcia i stłuczenia zębów występują najczęściej. Złamania kości szczęki i żuchwy również są bardzo częste. Nierzadko występuje separacja spojenia żuchwy czy szwu podniebiennego.  Pacjent pourazowy to zawsze wyzwanie. Najczęściej sytuacja jest złożona. Wymaga postępowania stabilizującego oraz zaplanowanej interwencji stomatologicznej. Metody jakie używam zależą od konkretnej sytuacji. Szynowanie akrylowe i przy użyciu drutu, stabilizacja kłowa, szwy kostne, cerklarz międzyzębowy, stabilizatory zewnętrzne, metody bezinwazyjne. Powikłania TDI wymagają zastosowania leczenia endodontycznego lub ekstrakcji.  Pacjent pourazowy wymaga podejścia multidyscyplinarnego. 

Ortodoncja

Wady zgryzu dotyczą znacznego odsetka populacji. Akceptowalny podział uwzględnia wady zębowe i szkieletowe. Głównym problemem jest funkcjonalność i urazowość. W swojej praktyce, przede wszystkim zwracam uwagę na komfort zwierzęcia. Kwestie estetyczne traktuję jako drugorzędowe. Ortodoncja jest bardzo rozległa i skomplikowana. Często możliwe rozwiązania nie są najlepsze w ujęciu zwierzęcia. Najczęściej wykonywane przeze mnie procedury to: ekstrakcje odbarczające i zwykłe, elongacja koron, płyty nagryzowe i odontoplastyka. Urazowe wady zgryzu potrafią odebrać radość ż życia. Dlatego ważne jest aby reagować w odpowiednim czasie

Onkologia

Choroby nowotworowe w jamie ustnej stanowią niestety znaczący odsetek patologii. Charakter tym zmian jest różny. Wystepują zarówno zmiany o łagodne jak i o dużej złośliwości. W większości przypadków chirurgia pozostaje podstawowym postępowaniem. Często do „czystego” wycięcia wymagany jest rozległy margines tkanek. Powoduje to, że nawet małe zmiany o złośliwym charakterze wymagają rozległego usunięcia. Metodami pomocniczymi są radioterapia, chemioterapia, immunoterapia czy elektrochemioterapia. Współpracuję z chirurgami i onkologami. Wykonuję resekcje, pobieranie wycinków i plastykę. Im wcześniej zmiana jest rozpoznana tym, mniejszy zabieg i mniejsza szansa na ewentualne przerzuty.

Egzodoncja 

Najprościej mówiąc to dziedzina zajmująca się usuwaniem zębów. Zabieg ekstrakcji jest od dekad najczęściej wykonywaną procedurą inwazyjną w stomatologii psów i kotów. Narzędzie to daję możliwość rozwiązania dużej części problemów stomatologicznych. Stanowi przez to realną alternatywę do bardziej wysublimowanych metod. Najprostszy podział uwzględnia  fakt preparacji płata i wyróżnia ekstrakcje zamknięte i otwarte. Wykonuje ekstrakcje chirurgiczne, pojedyncze i mnogie. Często jedyną możliwością  jest wykonie ekstrakcji totalnej lub subtotalnej. Ciekawą alternatywę stanowi piezochirurgia. Swoją aktywność zawodową realizuję również poprzez organizowanie warsztatów z chirurgii szczękowej – głównie ze wspomnianej egzodoncji.

KUBIWET_PROJEKT_LOGO_BIAŁE_1
W krótkim życiu psa i kota nie ma zbyt wiele miejsca na ból

Bądźmy w kontakcie